Havvindmølleparker - indregning af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i indtægtsrammerne

Eltra Transmission amba og SEAS Transmission A/S har i forbindelse med idriftsættelsen af havvindmøller på Horns Rev og Rødsand forespurgt Energitilsynet, hvorvidt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger skal indgå i indtægtsrammerne, samt på hvilken måde dette i givet fald skal ske.

Selskaberne ønsker ikke en sådan generel forhøjelse af indtægtsrammen, men ønsker, at de faktiske årlige omkostninger skal indregnes. 3/1320-8901-0270