Henvendelser om konkurs, betalingsstandsning mv.

I notatet belyses situationer, hvor konkurs, betalingsstandsning eller tvangsauktion har været et forhold, der har haft indflydelse på energiprisudvalgenes vedtagelser

Energitilsynet vedtog blandt andet:

  • at Energitilsynet fortsat vil vurdere konkrete henvendelser fra forbrugere og værker vedrørende situationer, hvor konkurs/ betalingsstandsning/ tvangsauktion er af betydning,
  • at Energitilsynet ikke på nuværende tidspunkt finder grundlag for at ændre de hidtil fastlagte retningslinier for, hvorledes en forsyningsvirksomhed med rimelighed kan og skal handle i tilfælde af konkurs/ betalingsstandsning/ tvangsauktion
  • at Energitilsynet - i lighed med energiprisudvalgene - ikke finder, at det er rimeligt, at en forsyningsvirksomhed sikrer sit betalingskrav ved pant i den energiforsynede ejendom. 

    3/1307-0300-0058

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018