Herning kommune: Opgørelse ved delsalg af EnergiGruppen Jylland A/S (fortsat behandling)

Energitilsynet har bl.a. truffet afgørelse om størrelsen på Herning Kommunes indskudskapital i EnergiGruppen Jylland El A/S pr. 1. januar 2000 i henhold til elforsyningslovens § 37

Energitilsynet har truffet afgørelse om, dels størrelsen på Herning Kommunes indskudskapital i EnergiGruppen Jylland El A/S pr. 1. januar 2000, hvad angår EGJ El A/S´ kapitalandele i andre selskaber, dels tilvækst i indskudskapitalen 1. januar 2000 - 3. januar 2003, hvad angår indskudskapital, der finansierer EGJ El´s kapitalandele i Elsam og Vestjyske Net. 3/1322-0303-0009

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.