Herning kommune: Opgørelse ved delsalg EnergiGruppen Jylland

Energitilsynet har truffet afgørelse om størrelsen af Herning Kommunes nettoprovenu ved kommunens salg af 64 pct. af EnergiGruppen Jylland A/S (delafgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37)

Energitilsynet har truffet afgørelse om størrelsen af Herning Kommunes nettoprovenu ved kommunens salg af 64 % af EnergiGruppen Jylland A/S.

Videre har Energitilsynet truffet afgørelse om, at der ved opgørelse af tilvæksten i kommunens indskudskapital, skal tages højde for skattebetaling svarende til den gældende selskabsskat. 3/1322-0303-0009

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.