Hidtidig praksis ved midlertidig energiforsyning

Priser og leveringsbetingelser som Elprisudvalget og Gas- og Varmeprisudvalget har fundet urimelige

Notatet belyser priser og leveringsbetingelser energiprisudvalgene, dvs. Elprisudvalget og Gas- og varmeprisudvalget, har fundet urimelige i situationer, hvor energileverancen (elektricitet eller fjernvarme) af den ene eller anden grund har været af midlertidig karakter. 3/1307-0300-0071

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.