Individuelle effektivitetskrav for ELTRA og ELKRAFT Transmission

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at det individuelle effektivitetskrav for ELKRAFT Transmission og ELTRA i 2004

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at det individuelle effektivitetskrav for ELKRAFT Transmission i år 2004 fastsættes til 1,3 % af den effektivitetsregulerede omkostningsramme i år 2002. Videre har Energitilsynet truffet afgørelse om, at det individuelle effektivitetskrav for ELTRA i år 2004 fastsættes til 1,0 procent af den effektivitetsregulerede omkostningsramme i år 2002. 3/1320-0302-0770

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.