Indregning af forøgede omkostninger i indtægtsrammerne

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at lægge et for den ansøgende virksomhed "normalt" regnskabsårs omkostninger til grund ved forhøjelser af indtægtsrammerne.

Sekretariatet bemyndiges til i visse nærmere beskrevne situationer, at træffe afgørelser vedrørende forhøjelse af indtægtsrammer. 3/1320-0200-0047