Indregning af meromkostning som følge af kapitaltab i Elgas' forsyningspligtpriser for 2001

Energitilsynet har efterreguleret 50 ud af 51 forsyningspligtige elselskabers overskud for 2001, som det er forudsat i elforsyningslovens § 72, stk. 1.

Et enkelt selskab med for høje priser i 2001, Elgas a.m.b.a., har fremført 2 forhold, der efter selskabets mening delvist forklarer de højere priser. Elgas har i 2001 haft en gennemsnitlig salgpris på 20,1 øer/kWh, hvilket er 1,0 øre/kWh højere end referenceprisen for Vestdanmark på 19,1 øre/kWh. 3/1320-0301-0426