KE Kunde - anmodning om indregning af uudnyttet avance i næste års priser blandt effektive forsyningspligtselskaber for 2001

KE Kunde har bedt om en afklaring af hvorvidt selskabets uudnyttede avance for 2001 kan og i givet fald skal indregnes i priserne for 2002 og fremover.

I alt 35 af selskaberne har ved at holde deres priser under tilsynets referencepris undladt at indregne en uudnyttet avance i 2001.

Selskaberne henviser specifikt til afsnit 83 i Vejledningen om de forsyningspligtige elselskaber af 27.oktober 2000. Her står der at, at virksomheder, der har opkrævet en mindre pris, end den kunne ved effektiv drift, kan indregne difference som en højere avance i den kommende periode.

Vejledningen lægger dog op til, at tilsynet ved effektivitetsvurderingen altid kan foretage et individuelt skøn. 3/1320-8901-0220