Klage over betaling for prioriteret elektricitet - BASF Health & Nutrition A/S

BASF Health & Nutrition A/S klagede med brev af 20. december 2000 til Energitilsynet over, at Grenå kommunale Elforsyning - nu NRGi - opkræver betaling for prioriteret elektricitet af BASFs egenproduktion af elektricitet.

Herudover vedrører klagen den pris, som BASF skal betale for at være fri for aftageforpligtelsen for prioriteret elektricitet. 3/1320-0101-0013