Klage over forkerte forbrugstal i DONG - Get through

Efter klage over manglende adgang til forbrugsdata m.v. henvendelse sekretariatet overholdelse elforsyningslovens bestemmelser om, hvilke ydelser netvirksomheder skal stille til rådighed.

Omend tilsynet alene angår forskrifterne og ikke datahubbens funktionalitet har sekretariatet endvidere rettet henvendelse til Energinet.dk i spørgsmålet om at opnå samme serviceniveau i datahubben, som netvirksomhederne yder, dvs. web-baseret adgang til at foretage datatræk ved hjælp af en storkundes CVR nr. med henblik på at se kundens samtlige aftagenumre med samtidig udskrift af forbrugsprofiler pr. aftagenummer. Endelig, angående de videre spørgsmål om fejlene i danskernes elregninger, henvises til ministerens besvarelse af samme spørgsmål den 20. marts 2014. 13/02266