Klage over om betaling af PSO og nettarif - BASF Health & Nutrition A/S

BASF Health & Nutrition A/S har den 11. oktober 2000 klaget til Energitilsynet over, at Grenå kommunale Elforsyning - nu NRGi - fra 1. januar 2000 opkræver PSO-tarif og nettarif af egenproduktion.

PSO-tariffen vedrører samtlige PSO-omkostninger i henhold til elforsyningslovens §9. stk. 1, dog undtagen PSO-omkostninger, der knytter sig til den prioriterede elektricitet. I elforsyningen er der særskilt tarif for prioriteret elektricitet. BASF har i en anden klage henvendt sig til Energitilsynet om betaling for prioriteret elektricitet. 3/1320-0101-0003