Klage over reklamekampagne i forbindelse med fremsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S’ kunder

Energitilsynet sekretariat har modtaget en klage fra Jørn Limann over EnergiMidt A/S’ omdeling af reklamer i forbindelse med fremsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S’ kunder. 

Energitilsynets sekretariat har på baggrund af sagsfremstillingen truffet afgørelse om påbud. 4/0720-0101-0170