Klage over tilslutnings- og afregningsvilkårerne for decentral produktion

I brev af 13. marts 2000 klagede EC-Power ApS til Energitilsynet over tilslutnings- og afregningsvilkårerne for decentral produktion formuleret i et notat udarbejdet af ELfor

Klagen vedrørte den del af notatet, der omhandlede modellen for betaling af net- og systemtarif. 2/4-1632