Københavns Belysningsvæsen (Københavns Energi) - Investeringsbidrag

Med brev af 18. november 1999 har advokat Jeanette Oppenheim på vegne Andelsboligforeningen Smedestræde i Valby rettet henvendelse til Energitilsynet (Elprisudvalget) vedrørende betaling af investeringsbidrag til Københavns Belysningsvæsen for Ejendommen Smedestræde 4-6 m.fl., Valby.

Vedrørende Energitilsynets kompetence samt lovgrundlaget bemærkes følgende:
§ 103 i lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning fastslår, at sager, som er under behandling af Elprisudvalget ved lovens ikrafttræden ----- overføres til den myndighed, dvs. Energitilsynet, som efter loven skulle behandle sagen, såfremt sagen var indbragt efter lovens ikrafttræden. 2/4-1479