Københavns Energi - Ansøgning om forhøjet forretningssats

Københavns Energi (netvirksomhed) har ansøgt om dispensation til at forrentningssatsen af netaktiverne forhøjes i den første reguleringsperiode fra 2000 til 2003.

Ansøgningen er begrundet med gennemførelsen af rationaliseringer, som har medført en stigning i omkostningerne ved afskedigelse af tjenestemandsansatte med rådighedsløn sammenlignet med afskedigelse af ikke-tjenestemandsansatte uden rådighedsløn. 2/4-1935