KONSTANT A/S: Afgørelse om individuelt effektiviseringskrav og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet i 2021

Afgørelsen viser, om der er potentiale for effektivisering

Afgørelsen er baseret på en grundig analyse af omkostningerne i hver enkelt af de 40 elnetvirksomheder. Forsyningstilsynet krav om større effektivitet i elnetvirksomhederne er fordelt på to områder; nemlig på driften af virksomhederne og på virksomhedernes evne til at levere el til kunderne uden afbrydelser.

Forsyningstilsynets effektiviseringskrav omfatter ikke virksomhedernes omkostninger til energibesparelser.