L-Net A/S: Afgørelse om individuelt effektiviseringskrav og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet i 2020

Afgørelsen viser, om der er potentiale for effektivisering

Afgørelsen er baseret på en grundig analyse af omkostningerne i hver enkelt af de 44 elnetvirksomheder. Forsyningstilsynet krav om større effektivitet i elnetvirksomhederne er fordelt på to områder; nemlig på driften af virksomhederne og på virksomhedernes evne til at levere el til kunderne uden afbrydelser.

Forsyningstilsynets effektiviseringskrav omfatter ikke virksomhedernes omkostninger til energibesparelser.

19/00891 - 19/00730

Link til filkasse med R-koder og datamateriale: https://filkassen.statens-it.dk/u/rWP0-2Lj9Oa_Y_Tz/%28BM19%29%20Bilag%208%20-%20R-koder%20og%20datamateriale%20til%20benchmarkingmodellen.zip?l