Maksimal forrentningsprocent for 2003 ved beregning af indtægtsrammer for eltransmissionsvirksomheder

Energitilsynet har truffet afgørelse om den maksimale forrentningsprocent til brug for indtægtsrammereguleringen for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder for 2003

Energitilsynet har truffet afgørelse om den maksimale forrentningsprocent til brug for indtægtsrammereguleringen for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Forrentningssatsen blev fastsat til 6,2 %.

Fastsættelsen af den tilsvarende forrentningssats for de store transmissionsvirksomheder (Eltra og Elkraft Transmission), er udskudt med henblik på høring af virksomhederne. 3/1320-0302-0777

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.