Maksimal fortjeneste på forsyningspligtige el-produkter 2014/15

Energitilsynet har for perioden 2014-2015 fastsat den maksimale fortjeneste for elselskabers salg af forsyningspligtig el 

Denne sag drejer sig om fastsættelsen af en maksimalgrænse for det dækningsbidrag eller den bruttofortjeneste, som et elforsyningspligtselskab må opnå ved at udbyde et elforsyningspligtprodukt. Maksimalgrænsen for et dækningsbidrag kaldes en mark-up og bliver beregnet i kr. pr. MWh.

Sigtet med reguleringen er, at prisen på forsyningspligtproduktet modsvarer markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår.

Energitilsynet har for perioden 2014-2015 fastsat den maksimale fortjeneste for elselskabers salg af forsyningspligtig el til at udgøre 6,2 øre pr. kWh. Til sammenligning var grænsen for 4. kvartal 2013 4,7 øre pr. kWh. Loftet indebærer, at elselskabernes fortjeneste højest må udgøre 248 kr. om året for en dansk husholdning med et gennemsnitligt elforbrug. 13/08889

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.