Maribo Kommune, Forsyningen - udligning af overdækning for perioden før elforsyningsloven (lov 375) trådte i kraft

Fra netvirksomheden Maribo Kommune, Forsyningen, er modtaget anmodninger om, at en overdækning på 5,7 mio. kr., oparbejdet forud for ikrafttræden af elforsyningsloven (lov 375), kan indgå i selskabets aktuelle kapitalberedskab. Såfremt det ikke kan godkendes, anmoder virksomheden om, at overdækningen indregnes i priserne med en årlig reduktion af nettariffen på 1,0 øre/kWh, svarende til 485.000 kr. pr. år. Med en sådan takt i afviklingen vil overdækningen være tilbageført til forbrugerne på knap 13 år

2/4-2010