Metode for indkøb af frekvensstyrede reserver

Energitilsynet har godkendt Energinet.dk´s metode for indkøb af frekvensstyrede reserver i Østdanmark og Sverige. Formålet er at skabe et integreret marked for frekvensstyrede reserver i Østdanmark og Sverige

Energitilsynet tager i den foreliggende sag tage stilling til, 1) om et nyt fælles marked for frekvensstyrede reserver i Østdanmark og Sverige er en metode i elforsyningslovens forstand, og 2) om denne metode kan godkendes. 

Energinet.dk foreslår at åbne et nyt marked for frekvensstyrede reserver mellem Østdanmark og Sverige. Formålet er at skabe et integreret marked for frekvensstyrede reserver med en samlet set større afsætningsmulighed for markedsaktørerne og en mulighed for Energinet.dk til at indkøbe frekvensstyrede reserver sammen med den svenske systemansvarlige, Svenska Kraftnät. 

Fysisk betyder metoden ikke nogen ændringer af udvekslingen af reserver indenfor det nordiske synkronområde i forhold til den nuværende ordning med adskilte auktioner. Men metoden indebærer, at prisdannelsen i forholdet mellem markedsaktørernes daglige udbud og den svenske og danske systemansvarlige virksomheds daglige efterspørgsel efter reserver sker på et fælles marked frem for to adskilte. 

Overordnet set finder Energitilsynet, at etableringen af et fælles marked for frekvensstyrede reserver i Østdanmark og Sverige er en forbedring af det nuværende marked for frekvensstyrede reserver i Østdanmark. 

Energitilsynet godkender Energinet.dk´s overordnede metode ”Fælles marked for indkøb af frekvensstyrede reserver i Østdanmark og Sverige”, til ikrafttrædelse den 3. oktober 2012 og lægger desuden en række forhold til grund. Forhold der fremgår af afgørelsen (j. nr. 4/0720 0305-0712.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018