Metode for pristalsregulering af reguleringspriser og rådighedsbeløb for elnetselskaber

Energitilsynet har offentliggjort udregningen af pristalsreguleringen af reguleringspris og rådighedsbeløb. Metoden for udregningen af pristalsreguleringen fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen

Af § 7 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 fremgår, at Energitilsynet pristalsregulerer reguleringsprisen henholdsvis rådighedsbeløbet kvartårligt.  Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for det forgangne reguleringsår en årlig reguleringspris til hver virksomhed og til transmissionsvirksomheder tillige et årligt rådighedsbeløb.

Reguleringspriserne og rådighedsbeløbene blev for hele 2004 fastlåst på niveauet pr.  1. januar 2004. Herefter skal reguleringspriserne og rådighedsbeløbene pristalsreguleres hvert kvartal fra 1. januar 2005. 3/1320-0302-0881

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.