Metode for tilsyn med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter i elforsyningspligtområder

Energitilsynet har fastsat en metode for tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsproduktet for el i forsyningspligtområder.

Analysen indeholder en gennemgang af modellen for tilsynet med tilbagefaldsprodukterne. Energitilsynet skal sikre, at prisen på tilbagefaldsproduktet for el ikke overstiger prisen på det hidtidige elforsyningspligtprodukt, samt at leveringsvilkår svarer til leveringsvilkår for det hidtidige forsyningspligtprodukt. 13/11008