Metode til regulering af reguleringspriser og rådighedsbeløb

Energitilsynet har offentliggjort metode til udregningen af pristalsreguleringen af reguleringspris og rådighedsbeløb for netselskaber

Af § 7 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 fremgår, at Energitilsynet pristalsregulerer reguleringsprisen henholdsvis rådighedsbeløbet kvartårligt. Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for det forgangne reguleringsår en årlig reguleringspris til hver virksomhed og til transmissionsvirksomheder tillige et årligt rådighedsbeløb.

Reguleringspriserne og rådighedsbeløbene blev for hele 2004 fastlåst på niveauet pr. 1. januar 2004. Herefter skal reguleringspriserne og rådighedsbeløbene pristalsreguleres hvert kvartal fra 1. januar 2005 (j. nr. 3/1320-0302-0881).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018