Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift

Energinet.dk har anmeldt en revideret udgave af sin forskrift H1 til Energitilsynet med henblik på godkendelse af metodeændringer, som er indeholdt deri, jf. mail af 15. oktober 2013 samt mails af 21.november 2013 og 2. december 2013 med revideret anmeldelse af metodern

13/11820