Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark

Energitilsynet har godkendt markedsmodel for den kommende havvindmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen

I denne sag har Energitilsynet taget stilling til godkendelse af en markedsmodel for den kommende vindmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen. Modellen er forelagt for tilsynet, da der er tale om en ny markedsmodel for en kombineret netløsning, hvor der på samme fysiske forbindelse etableres tilslutning af en havvindmøllepark og en interconnector mellem Danmark og Tyskland, og den samlede investering repræsenterer en betydelig økonomisk størrelse.

Markedsmodellen er forelagt nu, så den kan indgå som en del af rammebetingelserne i udbudsmaterialet, når Energistyrelsen udbyder koncessionen på Kriegers Flak medio 2014 med henblik på, at den første vindmølle kan starte produktion i 2018.

Energinet.dk har pligt til at sørge for nettilslutning af havvindemølleparker, og det er Energinet.dk, der har ansøgt Energitilsynet om metodegodkendelse af markedsmodellen til Kriegers Flak.

Energinet.dks ansøgning drejer sig konkret om markedsmodellen for spotmarkedet på Kriegers Flak (dvs. hvor og hvordan produktionen fra Kriegers Flak bliver bragt til markedet) og markedsmodellen for balancemarkedet på Kriegers Flak (dvs.hvordan operatøren på Kriegers Flak stilles i forhold til håndtering og afregning af ubalancer i produktionen på havvindmølleparken). 13/08233

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.