Metodegodkendelse af Thy-Mors Energi Elnet A/S nettilslutningsbestemmelser for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg.

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Thy-Mors Energi Elnet A/S anmeldelse af nettilslutningsbestemmelser for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg.

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.

Den anmeldte metode udgør et aftalegrundlag, som netvirksomheden ønsker at benytte ved nettilslutning af kategori B-, C- og D-produktionsanlæg. Et produktionsanlæg er kategori B, når anlægget har en nominel kapacitet på 125 kW. Det anmeldte aftalegrundlag skal herefter benyttes af netvirksomheden ved nettilslutning af produktionsanlæg på 125 kW eller der over.

Anmeldelsen følger uden afvigelser Dansk Energis branchevejledning for nettilslutningsbestemmelser for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg, som Forsyningstilsynet har taget til efterretning den 24. marts 2021 i medfør af elforsyningslovens § 73 b.