Metodegodkendelser for AURA Net

Energitilsynet godkender en række metoder, som elnetvirksomhederne bruger til at fastsætte vilkår og beregne prisen på transport af el i elnettet, gebyrstørrelser m.m.

 Godkendelserne omfatter: 

  • Metoden som netselskabet bruger til at fastsætte nettariffen. Nettariffen er prisen for transport af el i elnettet – og som netvirksomheden opkræver hos elhandelsvirksomheder
  • Vilkår, tilslutnings- og leveringsbetingelser, som netvirksomheden stiller i handelsforholdet med elhandelsvirksomheder
  • tilslutning (også kaldet investeringsbidrag), der er prisen for at tilslutte en kunde til elnettet
  • gebyrer, f.eks. for afbrydelse af kunde, rykkere mv.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018