Midtjyske Net A.m.b.a. - udskillelse af 60 kV-nettene

Midtjyske Net A.m.b.a. er et regionalt transmissionsselskab, der ejer 60 kV-nettene og 150 kV-nettene i lokalområdet. 

Selskabet ønsker at afvikle 60 kV-nettene og etablere direkte ejendomsret for de enkelte andelshavere (10 lokale netselskaber) til den del af nettet, der er beliggende inden for den enkelte andelshavers forsyningsområde. 3/1320-8901-0132