Midtjyske Net - prisfastsættelse ved opdeling og udskillelse af 60 kV nettet

Midtjyske Net A.m.b.a. har den 16. september 2003 rettet henvendelse til Energitilsynet om opdeling og udskillelse af 60 kV nettet.

Henvendelsen er resultatet af et arbejde med andre og alternative modeller i forhold til den model, der blev behandlet på Energitilsynets møde den 25. november 2002, hvorefter bl.a. kompensationsbetalinger for overtagelse af større net end ejerandel ikke kunne anses for en indregningsberettiget omkostning. 

Energitilsynets afgørelse er indbragt for Energiklagenævnet. 3/1320-8901-0296