Model til benchmarking af elnetselskaber

Statusnotat med beskrivelse af den benchmarking-model, som Energitilsynets sekretariat vil anvende til at benchmarke netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. Den endelige benchmarking-model bliver fastlagt i forbindelse med Energitilsynets møde i september 2007

Energitilsynet skal fra og med år 2007 benchmarke elnetselskaberne på både økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen. Benchmarkingen skal udmøntes i individuelle effektiviseringskrav over for selskaberne gældende for år 2008. Effektiviseringskravene vil blive afspejlet i de individuelle prislofter.

Dette notat beskriver den benchmarkmodel, som Energitilsynet til næste år vil anvende til at benchmarke elnetselskaberne. Benchmarking af økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen foretages separat, men vægtes sammen i et samlet krav til effektivisering for hvert selskab (j.nr. 4/0706-0300-0004).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018