N1 A/S: Afgørelse om effektiviseringskrav og fradrag for utilstrækkelig leveringskvalitet i 2022

Forsyningstilsynet fastsætter hvert år effektiviseringskrav samt fradrag for utilstrækkelig leveringskvalitet for de enkelte elnetselskaber.
Kravene og fradragene reducerer netvirksomhedernes indtægtsrammer, og giver dem dermed en tilskyndelse til både at være økonomisk effektive og sikre en tilstrækkelig leveringskvalitet for  elforbrugerne.

Eldistributionssektoren er karakteriseret ved naturlige monopoler. Det betyder, at sektoren ikke er udsat for den konkurrence, der er på et velfungerende marked, hvor virksomhederne blandt andet presses til mere effektiv drift, lavere priser og bedre kvalitet. Benchmarkingen af netvirksomhederne er en erstatning for den manglende konkurrence, og den sikrer, at virksomhederne udsættes for et hensigtsmæssigt effektiviseringspres til gavn for elforbrugerne og samfundet.

Netvirksomhedernes benchmarkes desuden på leveringskvaliteten for at sikre, at netvirksomhederne ikke reducerer deres omkostninger på bekostning af kvaliteten i levering af el, og samlet set tilskyndes netvirksomhederne således til at øge effektiviteten, samtidigt med at forbrugerne stadig oplever en pålidelig distribution af el.

De individuelle effektiviseringskrav er varige og udgør i alt ca. 40 mio. kr. i 2022. Fradragene for utilstrækkelig leveringskvalitet er midlertidige og bortfalder efter et år. De udgør i alt ca. 4 mio. kr. i 2022.

Udover selve afgørelsen finder du på denne side bilag 1-14, som er relevante for at forstå afgørelsen. I bilagene beskrives benchmarkingmetoderne, som benyttes til fastsættelse af de individuelle effektiviseringskrav og fradragene for utilstrækkelig leveringskvalitet. Derudover fremgår det data, som virksomhederne har indberettet til benchmarkingen, samt netvirksomhedernes høringssvar, der er afgivet i forbindelse med høringen af afgørelserne.