Næstved Elforsyning, Vordingborg Elnet, Nykøbing Sjællands El-Net, Nordthy Net A/S, GEV Net A/S, HHE Net A/S - Dispensationsansøgninger vedr. korrektion af indtægtsrammer

Dispensationsansøgninger bl.a. på baggrund af øgede driftsomkostninger.

Energitilsynet har fra en række netvirksomheder modtaget ansøgning om korrektion af indtægtsrammerne for år 2002 og år 2003 jf. §§ 22 i bekendtgørelse 944 af 29. oktober 2001.

3/1320-0302-0562, 3/1320-0302-0584, 3/1320-0302-0583, 3/1320-0302-0577,-3/1320-0302-0567, 3/1320-0302-0575