Næstved Kommunes Elforsyning: Udligning af overdækning for perioden før elforsyningsloven (lov 375) trådte i kraft

Fra netvirksomheden Næstved Kommune, Elforsyningen, er modtaget anmodninger om, at en overdækning på 8,5 mio. kr., oparbejdet forud for ikrafttræden af den nuværende elforsyningslov (lov 375), kan indgå i virksomhedens aktuelle kapitalberedskab. 

Såfremt det ikke kan godkendes, anmoder virksomheden om, at overdækningen indregnes i priserne med en årlig reduktion af nettariffen på 0,5 øre/kWh, svarende til 625.000 kr. pr. år. Med en sådan takt i afviklingen af overdækningen vil denne være tilbageført til forbrugerne på knap 14 år. 2/4-2005