Nakskov Kommunale Elværk - afregning af rådighedsbetaling for Nakskov Sukkerfabrik

Danisco Sugar A/S klagede d. 9. april 2002 over modellen for rådighedsbetaling, som Nakskov Kommunale Elværk havde anvendt til beregning af rådighedsbetaling for Nakskov Sukkerfabrik for år 2000 og for år 2001.

Nakskov Sukkerfabrik er egenproducent og efter modellen betaler sukkerfabrikken nettarif på almindelige vilkår af det elforbrug, som leveres fra nettet. Sukkerfabrikken betaler rådighedsbetaling af den del af egenproduktionen, som kunne have været leveret fra nettet. Rådighedsbetalingen er nettariffen i øre/kWh fratrukket de besparelser, som elværket opnår ved den decentrale produktion. 3/1320-8901-0158