NESA: Anmeldelse af depositumsregler

NESA A/S har den 6. december 2001 til Energitilsynet anmeldt selskabets regler for opkrævning af depositum af selskabet benævnt " Interne retningslinier for kundeforhold, hvor selskabets opkræver depositum"

Depositumskravet vedrører den samlede regning. Dvs., at kravet indeholder elementer af både elhandel (forsyningspligt) og netydelse. 3/1320-8901-0127 og 3/1320-8901-0127