NESA A/S: Værdiansættelse af administrationsbygning samt periodiserede elindtægter

NESA ejede igennem en årrække en administrationsejendom på Strandvejen 102 i Hellerup. Ejendommen var til stede i 1977, hvor den offentlige ejendomsvurdering fastsatte værdien af ejendommen til 31,2 mio. kr.

Energitilsynet besluttede:

  •  at den fri egenkapital i 1977 i medfør af elforsyningslovens § 74, stk. 2, i 1977 kan opskrives med 23.829 t.kr., der modsvarer ejendomsvurderingen af ejendommen på Strandvejen 102.
  • at regnskabet for den fri egenkapital reduceres med en udbetaling på 218.000 t.kr., svarende til ejendomsvurderingen i 1999.
  • at der ved vurderingen af ejendommens bidrag til den frit disponible kapital i 1977 og 2000 skal tages hensyn til udskudt skat.
  • at leverede, men ikke fakturerede elleverancer svarende til en værdi på 57.623 t.kr. før skat kan indgå ved NESAs værdiansættelse af den fri egenkapital i 1977.

    3/1320-0303-0062

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.