NESA - Dispensationsansøgning til indtægtsrammen på baggrund af finansiering af fremmedkapital

NESA har med brev af 3. juli 2000 rettet henvendelse til Energitilsynet vedrørende forhøjelse af den forrentningssats som er udmeldt for NESANET i forbindelse med den fastlagte indtægtsramme pr. 1. januar 2000.

NESA anmoder om, at forrentningssatsen for år 2000 forhøjes fra 2,3% til 5,1%. Netselskabet anmoder tilsynet om, at der i beregningen af forrentningssatsen bør tages højde for, at indregning af afskrivninger. 2/4-1950