NESA: Erhvervelse af stikledninger

Primo november 2000 begyndte elforbrugere i NESAs forsyningsområde at kontakte Energitilsynet i anledning af, at NESA med brev havde henvendt sig til elforbrugere i forsyningsområdet vedrørende erhvervelse af stikledninger.

Stikledningerne, der i NESAs forsyningsområde er forbrugernes ejendom, ønskede NESA med brevet at overtage med henvisning til, at NESA efter ikrafttrædelsen af lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning ikke længere kunne påtage sig vedligeholdelsen af stikledningerne, medmindre NESA overtog ejendomsretten til ledningerne. Vedligeholdelsen var en service, som NESA ifølge brevet havde ydet forbrugerne siden 1902. 3/1320-0101-0001