Nesa Forsyning A/S: Intern afregning og prisregulering 2002

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at forsyningspligtselskabet Nesa Forsyning A/S’ aftaler med Nesa El A/S i 2002 ikke er indgået på markedsmæssige vilkår

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at forsyningspligtselskabet Nesa Forsyning A/S’ aftaler med det interesseforbundne elhandelsselskab, Nesa El A/S, i 2002 ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. Som følge heraf kan det for meget erlagte beløb ikke indregnes i Nesa Forsyning A/S’ salgspriser. 3/1320-0304-0014

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.