Netselskabernes fordeling af graveomkostninger ved samgravning

Energitilsynet har tilkendegivet, at det ikke er urimeligt, hvis et netselskab fordeler graveomkostningerne ved samgravning mellem et netselskab og et koncernforbundet selskab efter en ligelig fordelingsmetode

Denne sag vedrører netselskabers fordeling af graveomkostninger ved samgravning med selskaber med andre aktiviteter end netselskabernes bevillingspligtige aktivitet.

Energitilsynet tilkendegiver i denne sag, at det ikke er urimeligt, hvis et netselskab fordeler graveomkostningerne ved samgravning mellem et netselskab og et koncernforbundet selskab efter en ligelig fordelingsmetode.

Såfremt et netselskab ikke anvender en ligelig fordelingsmetode, skal netselskabet kunne redegøre for, hvorfor den valgte metode kan betragtes som værende indgået på markedsmæssige vilkår (j.nr. 4/0720-0200-0094).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018