Nødvendige nyinvesteringer for Evonet A/S

Landets elnetvirksomheder kan søge Energitilsynet, nu Forsyningstilsynet, om tilladelse til forhøjelse af indtægtsrammen, hvis virksomhederne har foretaget ”nødvendige nyinvesteringer”

Som led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet, nu Forsyningstilsynet, forud for hvert reguleringsår til hver enkelt netvirksomhed udmelde en ex ante (forventet) indtægtsramme for det kommende år samt en ex post (bagudrettet) reguleringspris for det foregående år.

 

Den bagudrettede indtægtsramme er et loft over de maksimalt tilladte driftsindtægter år for år i hver enkelt netvirksomhed.

 

Reguleringsprisen er den gennemsnitlige årlige indtægt, som netvirksomheden må opkræve hos kunderne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018