Nord Energi Net A/S: Afgørelse om individuelt effektiviseringskrav og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet

Afgørelsen viser, at der er potentiale for effektivisering

Afgørelsen er baseret på en grundig analyse af omkostningerne i hver enkelt af de 45 elnetvirksomheder. Forsyningstilsynet krav om større effektivitet i elnetvirksomhederne er fordelt på to områder; nemlig på driften af virksomhederne og på virksomhedernes evne til at levere el til kunderne uden afbrydelser.

 

Forsyningstilsynets effektiviseringskrav omfatter ikke virksomhedernes omkostninger til energibesparelser. 18/07715