Notat om markedet for frekvensstyrede reserver

Formålet er at give et overblik over markedet for systemydelser

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et notat om markedet for systemydelser i Danmark. Notet foreligges i en redigeret version. 

Notatet har først og fremmest til formål at orientere om markedet for systemydelser. Derudover vil notatet fokusere på strukturelle forhold for frekvensstyrede reserver i Danmark.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018