NRGi Net A/S: Afgørelse vedr. rammeaftale om det nye universitetshospital i Aarhus

Sekretariatet for Energitilsynet har den 23. august 2013 modtaget en anmodning fra KPMG om den regulatoriske behandling af en rammeaftale mellem NRGi Net A/S (herefter ”NRGi”) og Region Midtjylland omkring tilslutning af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (herefter ”DNU”).

Anmodningen dækker over flere forskellige spørgsmål. Sekretariatet har udarbejdet en vejledende udtalelse om en del af anmodningen. Den resterende del af anmodningen behandles i denne afgørelse. 13/09826