Nykøbing Sjælland El-net, Vordingborg Elnet og GEV Net - Ansøgninger om dispensation til forøgelse af indtægtsrammer på grund af atypiske driftsomkostninger

Netvirksomhedernes indtægtsrammer består af summen af netvirksomhedens omkostningsramme, et beløb til dækning af faktiske omkostninger og et beløb til forrentning.

Omkostningsrammerne for årene 2000 og 2001 beregnes på baggrund af netvirksomhedernes driftsomkostningerne i 1998, og beregningen af omkostningsrammerne for 2002 og 2003 sker på baggrund af netvirksomhedernes driftsomkostninger i 2000.

3/1320-0302-0237, 3/1320-0302-0567, 3/1320-0302-0583, 3/1320-0302-0584