Nykøbing Sjælland Elnet - anmodning om udligning af over- og underdækning for perioden før elforsyningsloven trådte i kraft

Sagen omhandler udligning af overdækning

Fra netselskaberne Nykøbing Sj. Elnet henholdsvis Viborg kommunale værker er modtaget anmodninger om, at en overdækning på 4,4 mio. kr. henholdsvis 10,3 mio. kr. oparbejdet forud for ikrafttræden af elforsyningsloven (lov 375) kan indregnes i priserne over en 15 årig periode (Nykøbing Sj. Elnet) henholdsvis en 5 årig dog gerne en 10 årig periode (Viborg kommunale værker).

Fra netselskabet Hillerød kommune er modtaget anmodning om, at en underdækning på 6,1 mio. kr. indregnes i priserne over en 4 årig periode. 2/4-1932, 2/4-1952, 2/4-1955, 2/4-1976