Nykøbing Sjælland Elnet ansøgning om indtægtsrammen

Nykøbing Sjælland Elnet har rettet henvendelse til Energitilsynet vedrørende ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen med 500.000 kr. jf. en sammenligning af selskabets omkostninger i 1998 med et gennemsnit af 1996-1999.

Selskabet finder, at omkostningerne i 1998 har været atypisk lave i sammenligning med omkostningerne i såvel før som efterfølgende år. 2/4-1932 - 2/4-1955