Nykøbing Sjælland Elnet - Konsekvenserne af Energitilsynets afgørelse af Dansk Energis primære påstand

Dansk Energi anmeldte den 18. juni 2003 som mandatar for de 3 netselskaber BOE Net A/S, Energi Horsens NET A/S og Nykøbing Sjælland Elnet en opgørelse af den fri egenkapital i netselskaberne i forbindelse med anmeldelse af åbningsbalancer 1. januar 2000.

Anmeldelsen var ledsaget af en principal påstand om, at hele egenkapitalen var fri egenkapital. 3/1320-0303-0064